Purppurahelmi

Leipomotuotteet-Purppurahelmi logo

Tietosuoja-seloste

Tietoturvalauseke ja rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 ja 24 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä:
Tmi Purppurahelmi
Y-tunnus 2453155-1
Kyläraitti 33 38420 Sastamala
hanna@purppurahelmi.fi

Rekisteriasioiden hoito:
Hanna Silander

Rekisterin nimi:
Tmi Purppurahelmi asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus:
Henkilötietoja käytetään ainoastaan tilauksen toteutumiseen ja laskutustarkoitukseen. Purppurahelmi ei lähetä asiakkaille mainospostia tai muuta vastaavaa markkinointia. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisesti eikä niitä luovuteta muille tahoille.

Rekisterin sisältämät tiedot:

Henkilörekisteri laskutusta varten sisältää asiakkaan nimen, puhelinnumeron sekä sähköpostiosoitteen, joissain tilanteissa osoitteen. Henkilötietorekisteri sijaitsee Zervantin laskutusohjelmassa.

Rekisterin suojaus:
Sähköisesti käsiteltävät tiedot on suojattu salasanoin ja palomuurilla. Rekisteriin ei ole pääsyä ulkopuolisilla.
Asiakkaiden manuaaliset nimi- ja yhteystiedot laskutusta ja tilauksen vastaanottoa varten säilytetään Purppurahelmellä ja tilitoimistolla lain vaatimalla tavalla tietoturvan säilyttämiseksi.
Manuaaliset tilaustiedot hävitetään jokaisen toteutuneen tilauksen jälkeen reklamaatioajan umpeuduttua.
Laskupohjat, joista selviää ainoastaan asiakkaan nimi, säilytetään kirjanpitäjällä lukitussa kaapissa.

Tarkastus-, kielto- tai korjausoikeus:
Asiakkaalla on henkilötietolain mukaan oikeus tarkastaa häntä koskevia tallennettuja tietoja, ottamalla yhteys rekisterinpitäjään. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen, tuolloin yhteystiedot poistetaan välittömästi tilauksen toteuduttua tai asiakassuhteen päätyttyä.

Jokainen kakku on uniikki käsityö